Home
Videos uploaded by user “Deftsu”
Deftsu Montage #1 -  Trùm đẩy láo
 
04:47
What is this channel about? A: This channel features my stream highlights Playerunknown's Battlegrounds gameplay. Facebook : https://www.facebook.com/gunny.pham.3 Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCT9aAKhmaMLO8QxmHrAzSXA Donate : https://unghotoi.com/deftsu Ủng hộ cho Su bằng cách LIKE & SUBCRIBE nhé! Thanks !
Views: 22631 Deftsu
PUBG Highlight Deftsu Montage #6  - Sniper One Shot One Kill
 
04:47
What is this channel about? A: This channel features my stream highlights Playerunknown's Battlegrounds gameplay. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Facebook : https://www.facebook.com/gunny.pham.3 Group giao lưu : https://www.facebook.com/groups/138513433491590/ Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCT9aAKhmaMLO8QxmHrAzSXA Donate : https://unghotoi.com/deftsu Ủng hộ cho Su bằng cách LIKE & SUBCRIBE nhé! Thanks ! Tags: #deftsu #highlight #montage6 #pubg #sniper
Views: 7028 Deftsu
AWM + M416 quyết định kết quả game đấu !
 
12:14
What is this channel about? A: This channel features my stream highlights Playerunknown's Battlegrounds gameplay. Facebook : https://www.facebook.com/gunny.pham.3 Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCT9aAKhmaMLO8QxmHrAzSXA Donate : https://unghotoi.com/deftsu Ủng hộ cho Su bằng cách LIKE & SUBCRIBE nhé! Thanks !
Views: 30501 Deftsu
Deftsu Highlight Day #4 | TOP1 Cùng MIXIGAMING - Rapper YOUNGH
 
12:21
Deftsu Highlight Day #4 - Top 1 Cùng YoungH - MixiGaming What is this channel about? A: This channel features my stream highlights Playerunknown's Battlegrounds gameplay. Facebook : https://www.facebook.com/gunny.pham.3 Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCT9a... Donate : https://unghotoi.com/deftsu Ủng hộ cho Su bằng cách LIKE & SUBCRIBE nhé! Thanks ! tags: #deftsu #mixi #evb #highlightday #funny #highlight #pubg #pubgmontage #funnymoments
Views: 10878 Deftsu
Deftsu Montage #4 - VSS cũng mạnh đếy
 
08:27
What is this channel about? A: This channel features my stream highlights Playerunknown's Battlegrounds gameplay. Facebook : https://www.facebook.com/gunny.pham.3 Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCT9aAKhmaMLO8QxmHrAzSXA Donate : https://unghotoi.com/deftsu Ủng hộ cho Su bằng cách LIKE & SUBCRIBE nhé! Thanks !
Views: 92462 Deftsu
Deftsu Montage #5 - One shot One kill ! Né hộ né hộ.
 
06:12
What is this channel about? A: This channel features my stream highlights Playerunknown's Battlegrounds gameplay. Facebook : https://www.facebook.com/gunny.pham.3 Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCT9aAKhmaMLO8QxmHrAzSXA Donate : https://unghotoi.com/deftsu Ủng hộ cho Su bằng cách LIKE & SUBCRIBE nhé! Thanks !
Views: 10618 Deftsu
Trà trộn cộng đồng - Ông bắn từ từ thôi ông ơi
 
10:03
Use code "Deftsu" for 0.50$ free on http://gamdom.com/?ref=deftsu What is this channel about? A: This channel features my stream highlights Playerunknown's Battlegrounds gameplay. Facebook : https://www.facebook.com/gunny.pham.3 Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCT9aAKhmaMLO8QxmHrAzSXA Donate : https://unghotoi.com/deftsu Ủng hộ cho Su bằng cách LIKE & SUBCRIBE nhé! Thanks !
Views: 60993 Deftsu
Montage #5 - Deftsu cân cả squad
 
03:46
What is this channel about? A: This channel features my stream highlights Playerunknown's Battlegrounds gameplay. Facebook : https://www.facebook.com/gunny.pham.3 Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCT9aAKhmaMLO8QxmHrAzSXA Donate : https://unghotoi.com/deftsu Ủng hộ cho Su bằng cách LIKE & SUBCRIBE nhé! Thanks ! Tags: #deftsu #highlight #montage#5 #pubg
Views: 9941 Deftsu
Deftsu Highlight Day #3 - Bá Vương Học Đường PUBG 1-MAN SQUAD
 
10:28
Deftsu Highlight Day #3 - Bá Vương Học Đường PUBG 1-MAN SQUAD What is this channel about? A: This channel features my stream highlights Playerunknown's Battlegrounds gameplay. Facebook : https://www.facebook.com/gunny.pham.3 Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCT9a... Donate : https://unghotoi.com/deftsu Ủng hộ cho Su bằng cách LIKE & SUBCRIBE nhé! Thanks ! tags: #deftsu #highlightday #funny #highlight #pubg #pubgmontage #funnymoments
Views: 13897 Deftsu
Trà trộn cộng đồng - " Thề " là ông này tay to lắm  :D
 
13:45
What is this channel about? A: This channel features my stream highlights Playerunknown's Battlegrounds gameplay. Facebook : https://www.facebook.com/gunny.pham.3 Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCT9aAKhmaMLO8QxmHrAzSXA Donate : https://unghotoi.com/deftsu Ủng hộ cho Su bằng cách LIKE & SUBCRIBE nhé! Thanks !
Views: 51191 Deftsu
Deftsu Montage #3 - M416 + Kar98 siêu khủng khiếp
 
07:43
What is this channel about? A: This channel features my stream highlights Playerunknown's Battlegrounds gameplay. Facebook : https://www.facebook.com/gunny.pham.3 Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCT9aAKhmaMLO8QxmHrAzSXA Donate : https://unghotoi.com/deftsu Ủng hộ cho Su bằng cách LIKE & SUBCRIBE nhé! Thanks !
Views: 23047 Deftsu
Săn người style - Vì chuyến đi Đức mà Deftsu, Rip113, Pino phải chạy đua với thời gian
 
13:06
What is this channel about? A: This channel features my stream highlights Playerunknown's Battlegrounds gameplay. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Facebook : https://www.facebook.com/gunny.pham.3 Group giao lưu : https://www.facebook.com/groups/138513433491590/ Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCT9aAKhmaMLO8QxmHrAzSXA Donate : https://unghotoi.com/deftsu Ủng hộ cho Su bằng cách LIKE & SUBCRIBE nhé! Thanks ! Tags: #Deftsu #highlight #Rip113 #Pino #Pubg #top1 #rank1 #36kill
Views: 36254 Deftsu
Deftsu - Sách Giáo Khoa #2- hướng dẫn loot item nhanh, "Nadesu" xuất hiện.
 
17:33
What is this channel about? A: This channel features my stream highlights Playerunknown's Battlegrounds gameplay. Facebook : https://www.facebook.com/gunny.pham.3 Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCT9aAKhmaMLO8QxmHrAzSXA Donate : https://unghotoi.com/deftsu Ủng hộ cho Su bằng cách LIKE & SUBCRIBE nhé! Thanks !
Views: 37969 Deftsu
Deftsu Montage #2 - Spray M416 OP
 
07:23
What is this channel about? A: This channel features my stream highlights Playerunknown's Battlegrounds gameplay. Facebook : https://www.facebook.com/gunny.pham.3 Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCT9aAKhmaMLO8QxmHrAzSXA Donate : https://unghotoi.com/deftsu Ủng hộ cho Su bằng cách LIKE & SUBCRIBE nhé! Thanks !
Views: 15382 Deftsu
Deftsu - Train Team Nubboi đối đầu QG và cái kết ...
 
13:20
Deftsu - Train Team Nubboi đối đầu QG và cái kết ... What is this channel about? A: This channel features my stream highlights Playerunknown's Battlegrounds gameplay. Facebook : https://www.facebook.com/gunny.pham.3 Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCT9a... Donate : https://unghotoi.com/deftsu Ủng hộ cho Su bằng cách LIKE & SUBCRIBE nhé! Thanks ! tags: #deftsu #qg #rip113 #killer7 #nhac #rank1 #funny #highlight #pubg #montage
Views: 20459 Deftsu
Dăm ba cái solo Squad 4fun !
 
08:35
What is this channel about? A: This channel features my stream highlights Playerunknown's Battlegrounds gameplay. Facebook : https://www.facebook.com/gunny.pham.3 Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCT9aAKhmaMLO8QxmHrAzSXA
Views: 22267 Deftsu
Khi Su đã có M416 - Lượn tí có 17Kill
 
12:08
What is this channel about? A: This channel features my stream highlights Playerunknown's Battlegrounds gameplay. Facebook : https://www.facebook.com/gunny.pham.3 Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCT9aAKhmaMLO8QxmHrAzSXA Donate : https://unghotoi.com/deftsu Ủng hộ cho Su bằng cách LIKE & SUBCRIBE nhé! Thanks !
Views: 30016 Deftsu
PUBG Highlight Deftsu Montage #7 - Cứ Nhìn là Headshot - "Póc"
 
03:21
What is this channel about? A: This channel features my stream highlights Playerunknown's Battlegrounds gameplay. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Facebook : https://www.facebook.com/gunny.pham.3 Group giao lưu : https://www.facebook.com/groups/138513433491590/ Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCT9aAKhmaMLO8QxmHrAzSXA Donate : https://unghotoi.com/deftsu Ủng hộ cho Su bằng cách LIKE & SUBCRIBE nhé! Thanks ! Tags: #deftsu #highlight #montage7 #pubg #k98 #akm #pubghighlight
Views: 9642 Deftsu
Deftsu HighLight Day #1 - Vector + Win94 siêu khủng khiếp
 
12:51
What is this channel about? A: This channel features my stream highlights Playerunknown's Battlegrounds gameplay. Facebook : https://www.facebook.com/gunny.pham.3 Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCT9aAKhmaMLO8QxmHrAzSXA Donate : https://unghotoi.com/deftsu Ủng hộ cho Su bằng cách LIKE & SUBCRIBE nhé! Thanks ! tags: #deftsu #highlight #pubg #montage #highlightday
Views: 21285 Deftsu
Deftšu - Full Clip Sách Giáo Khoa #1
 
14:54
What is this channel about? A: This channel features my stream highlights Playerunknown's Battlegrounds gameplay. Facebook : https://www.facebook.com/gunny.pham.3 Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCT9aAKhmaMLO8QxmHrAzSXA Donate : https://unghotoi.com/deftsu Ủng hộ cho Su bằng cách LIKE & SUBCRIBE nhé! Thanks !
Views: 58498 Deftsu
Deftsu - HEADSHOT đối phương như " Hack "- Bật chế độ săn người với GROZA
 
11:30
Deftsu - Bật chế độ săn người với khẩu Groza trong tay - HEADSHOT đối phương như " Hack " What is this channel about? A: This channel features my stream highlights Playerunknown's Battlegrounds gameplay. Facebook : https://www.facebook.com/gunny.pham.3 Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCT9a... Donate : https://unghotoi.com/deftsu Ủng hộ cho Su bằng cách LIKE & SUBCRIBE nhé! Thanks ! tags: #deftsu #Groza #rank1 #headshot #funny #highlight #pubg #pubgmontage #funnymoments
Views: 13765 Deftsu
42 KILL ở chế độ EVENT PUBG - Deftsu + Rip113, 2 vs 8 phá đảo PUBG
 
19:35
What is this channel about? A: This channel features my stream highlights Playerunknown's Battlegrounds gameplay. Facebook : https://www.facebook.com/gunny.pham.3 Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCT9aAKhmaMLO8QxmHrAzSXA Donate : https://unghotoi.com/deftsu Ủng hộ cho Su bằng cách LIKE & SUBCRIBE nhé! Thanks !
Views: 84285 Deftsu
Lần sau Teamup thì đông hơn đi nha !
 
21:52
What is this channel about? A: This channel features my stream highlights Playerunknown's Battlegrounds gameplay. Facebook : https://www.facebook.com/gunny.pham.3 Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCT9aAKhmaMLO8QxmHrAzSXA Donate : https://unghotoi.com/deftsu Ủng hộ cho Su bằng cách LIKE & SUBCRIBE nhé! Thanks !
Views: 45577 Deftsu
Deftsu - Những pha "Kill bình thường" và giết luôn hack aimbot xD !
 
08:05
What is this channel about? A: This channel features my stream highlights Playerunknown's Battlegrounds gameplay. Facebook : https://www.facebook.com/gunny.pham.3 Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCT9aAKhmaMLO8QxmHrAzSXA
Views: 15383 Deftsu
Tất cả đều quá tuyệt vời cho đến phút cuối. Sức mạnh của Playzone
 
14:22
Use code "Deftsu" for 0.50$ free on http://gamdom.com/?ref=deftsu What is this channel about? A: This channel features my stream highlights Playerunknown's Battlegrounds gameplay. Facebook : https://www.facebook.com/gunny.pham.3 Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCT9aAKhmaMLO8QxmHrAzSXA Donate : https://unghotoi.com/deftsu Ủng hộ cho Su bằng cách LIKE & SUBCRIBE nhé! Thanks !
Views: 15637 Deftsu
Deftsu - 20 KILL Solo FPP PUBG TOP 1 căng thẳng đến phút cuối cùng
 
15:16
What is this channel about? A: This channel features my stream highlights Playerunknown's Battlegrounds gameplay. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Facebook : https://www.facebook.com/gunny.pham.3 Group giao lưu : https://www.facebook.com/groups/138513433491590/ Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCT9aAKhmaMLO8QxmHrAzSXA Donate : https://unghotoi.com/deftsu Ủng hộ cho Su bằng cách LIKE & SUBCRIBE nhé! Thanks ! Tags: #deftsu #highlight #SoloFPP #pubg #top1
Views: 14145 Deftsu
1 vs 8 chế độ EVENT PUBG - Where are you from Deftsu ?
 
09:57
What is this channel about? A: This channel features my stream highlights Playerunknown's Battlegrounds gameplay. Facebook : https://www.facebook.com/gunny.pham.3 Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCT9aAKhmaMLO8QxmHrAzSXA Donate : https://unghotoi.com/deftsu Ủng hộ cho Su bằng cách LIKE & SUBCRIBE nhé! Thanks !
Views: 24222 Deftsu
Deftsu - SQUAD cùng RIP113 tàn sát team địch với khẩu AKM 19 KILL FPP
 
11:27
Deftsu - SQUAD cùng RIP113 tàn sát team địch với khẩu AKM 19 KILL FPP What is this channel about? A: This channel features my stream highlights Playerunknown's Battlegrounds gameplay. Facebook : https://www.facebook.com/gunny.pham.3 Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCT9a... Donate : https://unghotoi.com/deftsu Ủng hộ cho Su bằng cách LIKE & SUBCRIBE nhé! Thanks ! tags: #deftsu #rip113 #funny #highlight #pubg #pubgmontage #funnymoments #19killfpp
Views: 12274 Deftsu
Custom MIXI Hủy Diệt Đối Thủ - NB và QG Kết Hợp vs Nhau thì sẽ ra sao???
 
16:57
Deftsu - Custom Try Hard Cùng Team QG - TIK - ỐC - SNAKE What is this channel about? A: This channel features my stream highlights Playerunknown's Battlegrounds gameplay. Facebook : https://www.facebook.com/gunny.pham.3 Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCT9a... Donate : https://unghotoi.com/deftsu Ủng hộ cho Su bằng cách LIKE & SUBCRIBE nhé! Thanks ! tags: #deftsu #tiktik #ocvodich #Snake #funny #highlight #pubg #pubgmontage #funnymoments #mixigaming
Views: 22744 Deftsu
Deftsu - PUBG Squad cùng " Người Lạ Thân Quen " TOP 1 - 16 KILL GROZA cân team
 
13:02
What is this channel about? A: This channel features my stream highlights Playerunknown's Battlegrounds gameplay. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Facebook : https://www.facebook.com/gunny.pham.3 Group giao lưu : https://www.facebook.com/groups/138513433491590/ Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCT9aAKhmaMLO8QxmHrAzSXA Donate : https://unghotoi.com/deftsu Ủng hộ cho Su bằng cách LIKE & SUBCRIBE nhé! Thanks ! Tags: #deftsu #highlight #Squadrank1 #pubg #top1 #rank1
Views: 40633 Deftsu
" Vòng Bo đảo " hội thi bơi toàn maps - M416 + AWM 13kill
 
09:24
Use code "Deftsu" for 0.50$ free on http://gamdom.com/?ref=deftsu What is this channel about? A: This channel features my stream highlights Playerunknown's Battlegrounds gameplay. Facebook : https://www.facebook.com/gunny.pham.3 Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCT9aAKhmaMLO8QxmHrAzSXA Donate : https://unghotoi.com/deftsu Ủng hộ cho Su bằng cách LIKE & SUBCRIBE nhé! Thanks !
Views: 15716 Deftsu
Deftsu - Quá Nhiều Funny Highlight  - TOP 1 cùng TIK - PINO  | PUBG DAILY MOMENTS #1
 
16:52
Deftsu - Quá Nhiều Funny Highlight - TOP 1 cùng TIK - PINO | PUBG DAILY MOMENTS #1 What is this channel about? A: This channel features my stream highlights Playerunknown's Battlegrounds gameplay. Facebook : https://www.facebook.com/gunny.pham.3 Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCT9a... Donate : https://unghotoi.com/deftsu Ủng hộ cho Su bằng cách LIKE & SUBCRIBE nhé! Thanks ! tags: #deftsu #tiktik #ocvodich #KL7 #pino #funny #highlight #pubg #pubgmontage #funnypubg #dailypubg
Views: 8187 Deftsu
Deftsu - 1 : Highlight nhỏ đầu tay =]]z~ !
 
09:41
Facebook : https://www.facebook.com/gunny.pham.3 Youtube : http://www.youtube.com/channel/UCT9aAKhmaMLO8QxmHrAzSXA What is this channel about? A: This channel features my stream highlights Playerunknown's Battlegrounds gameplay.
Views: 19430 Deftsu
Chỉ vì cái Mũ 3 mà  lỡ tay clear cả maps
 
21:18
What is this channel about? A: This channel features my stream highlights Playerunknown's Battlegrounds gameplay. Facebook : https://www.facebook.com/gunny.pham.3 Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCT9aAKhmaMLO8QxmHrAzSXA Donate : https://unghotoi.com/deftsu Ủng hộ cho Su bằng cách LIKE & SUBCRIBE nhé! Thanks !
Views: 65205 Deftsu
Nubboi Train team FPP Game 3
 
10:29
What is this channel about? A: This channel features my stream highlights Playerunknown's Battlegrounds gameplay. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Facebook : https://www.facebook.com/gunny.pham.3 Group giao lưu : https://www.facebook.com/groups/138513433491590/ Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCT9aAKhmaMLO8QxmHrAzSXA Donate : https://unghotoi.com/deftsu Ủng hộ cho Su bằng cách LIKE & SUBCRIBE nhé! Thanks ! Tags: #Deftsu #highlight #Rip113 #KL7 #Nhac #NB #Pubg #Rank1
Views: 7727 Deftsu
Deftsu - Trà Trộn Cộng Đồng - Hít Drama 1 cách văn minh | Funny Moments #2
 
13:35
Deftsu - Trà Trộn Cộng Đồng PUBG - Hít Drama 1 cách văn minh | Funny Moments #2 What is this channel about? A: This channel features my stream highlights Playerunknown's Battlegrounds gameplay. Facebook : https://www.facebook.com/gunny.pham.3 Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCT9a... Donate : https://unghotoi.com/deftsu Ủng hộ cho Su bằng cách LIKE & SUBCRIBE nhé! Thanks ! tags: #deftsu #drama #funny #highlight #pubg #montage #funnymoments
Views: 9687 Deftsu
Deftsu - PUBG Tấu Hài cùng TIPPY - KENTIIIII - Xía Xía | Funny Moments #1
 
10:27
Deftsu - PUBG Tấu Hài cùng TIPPY - KENTIIIII - Xía Xía - Funny Moments #1 What is this channel about? A: This channel features my stream highlights Playerunknown's Battlegrounds gameplay. Facebook : https://www.facebook.com/gunny.pham.3 Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCT9a... Donate : https://unghotoi.com/deftsu Ủng hộ cho Su bằng cách LIKE & SUBCRIBE nhé! Thanks ! tags: #deftsu #tippy #kentiiiii #xiaxia #funny #highlight #pubg #montage #funnymoments
Views: 11810 Deftsu
Deftsu - Tấu Hài Cùng Châu Tinh Bô - Masew và ??? | Funny Moments #3
 
16:07
Deftsu - Tấu Hài Cùng Châu Tinh Bô - Masew và ??? | Funny Moments #3 What is this channel about? A: This channel features my stream highlights Playerunknown's Battlegrounds gameplay. Facebook : https://www.facebook.com/gunny.pham.3 Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCT9a... Donate : https://unghotoi.com/deftsu Ủng hộ cho Su bằng cách LIKE & SUBCRIBE nhé! Thanks ! tags: #deftsu #masew #rambo #funny #highlight #pubg #pubgmontage #funnymoments
Views: 19429 Deftsu
Deftsu HighLight Day #2 - Cân TEAM Cùng RIP113
 
11:46
What is this channel about? A: This channel features my stream highlights Playerunknown's Battlegrounds gameplay. Facebook : https://www.facebook.com/gunny.pham.3 Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCT9aAKhmaMLO8QxmHrAzSXA Donate : https://unghotoi.com/deftsu Ủng hộ cho Su bằng cách LIKE & SUBCRIBE nhé! Thanks ! tags: #deftsu #highlight #rip113 #pubg #montage #highlightday
Views: 10818 Deftsu
Khi NPH Game Troll Bạn thì sẽ như nào ... Lỗi Game trong PUBG
 
07:13
Khi NPH Game Troll Bạn thì sẽ như nào ... Lỗi Game trong PUBG What is this channel about? A: This channel features my stream highlights Playerunknown's Battlegrounds gameplay. Facebook : https://www.facebook.com/gunny.pham.3 Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCT9aAKhmaMLO8QxmHrAzSXA Donate : https://unghotoi.com/deftsu Ủng hộ cho Su bằng cách LIKE & SUBCRIBE nhé! Thanks ! tags: #deftsu #buggame #trollgame #funny #highlight #pubg #funnyPUBG
Views: 5332 Deftsu
Hóa "Gâu Gâu" cân 4, DjChip chết sớm game dễ thật - Double Huy said
 
09:25
Use code "Deftsu" for 0.50$ free on http://gamdom.com/?ref=deftsu What is this channel about? A: This channel features my stream highlights Playerunknown's Battlegrounds gameplay. Facebook : https://www.facebook.com/gunny.pham.3 Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCT9aAKhmaMLO8QxmHrAzSXA Donate : https://unghotoi.com/deftsu Ủng hộ cho Su bằng cách LIKE & SUBCRIBE nhé! Thanks !
Views: 16323 Deftsu
Nubboi Train team FPP Game 2
 
15:17
What is this channel about? A: This channel features my stream highlights Playerunknown's Battlegrounds gameplay. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Facebook : https://www.facebook.com/gunny.pham.3 Group giao lưu : https://www.facebook.com/groups/138513433491590/ Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCT9aAKhmaMLO8QxmHrAzSXA Donate : https://unghotoi.com/deftsu Ủng hộ cho Su bằng cách LIKE & SUBCRIBE nhé! Thanks ! Tags: #Deftsu #highlight #Rip113 #KL7 #Nhac #NB #Pubg #Rank1
Views: 8914 Deftsu
3viên Shotgun = 13kill ?
 
11:38
Use code "Deftsu" for 0.50$ free on http://gamdom.com/?ref=deftsu What is this channel about? A: This channel features my stream highlights Playerunknown's Battlegrounds gameplay. Facebook : https://www.facebook.com/gunny.pham.3 Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCT9aAKhmaMLO8QxmHrAzSXA Donate : https://unghotoi.com/deftsu Ủng hộ cho Su bằng cách LIKE & SUBCRIBE nhé! Thanks !
Views: 6460 Deftsu
Clear quân sự còn 7 Bandage, 1 băng đạn vẫn Win - 12 Kill with KL7
 
09:22
What is this channel about? A: This channel features my stream highlights Playerunknown's Battlegrounds gameplay. Facebook : https://www.facebook.com/gunny.pham.3 Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCT9aAKhmaMLO8QxmHrAzSXA Donate : https://unghotoi.com/deftsu Ủng hộ cho Su bằng cách LIKE & SUBCRIBE nhé! Thanks !
Views: 18445 Deftsu
Deftsu Gặp Lỗi BUG GAME đi thuyền dưới lòng đất và CÁI KẾT ...
 
12:33
Đang bắn sung thì gặp Gặp Lỗi BUG GAME đi thuyền dưới lòng đất và cái kết ... What is this channel about? A: This channel features my stream highlights Playerunknown's Battlegrounds gameplay. Facebook : https://www.facebook.com/gunny.pham.3 Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCT9aAKhmaMLO8QxmHrAzSXA Donate : https://unghotoi.com/deftsu Ủng hộ cho Su bằng cách LIKE & SUBCRIBE nhé! Thanks ! tags: #deftsu #funny #highlight #pubg #montage #buggame
Views: 4760 Deftsu
Deftsu - 2 Man Squad 24 KILL TOP 1 With Groza vs RIP113
 
10:08
2 Man Squad 24 KILL TOP 1 With Groza vs RIP113 ... What is this channel about? A: This channel features my stream highlights Playerunknown's Battlegrounds gameplay. Facebook : https://www.facebook.com/gunny.pham.3 Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCT9a... Donate : https://unghotoi.com/deftsu Ủng hộ cho Su bằng cách LIKE & SUBCRIBE nhé! Thanks ! tags: #deftsu #rip113 #rank1 #24killsquad #funny #highlight #pubg #montage
Views: 12574 Deftsu
Not bad M16A4 Suppressoršu
 
07:43
What is this channel about? A: This channel features my stream highlights Playerunknown's Battlegrounds gameplay. Facebook : https://www.facebook.com/gunny.pham.3 Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCT9a...
Views: 7189 Deftsu
Crazysu và lời "chúc may mắn" của Captain !
 
10:38
What is this channel about? A: This channel features my stream highlights Playerunknown's Battlegrounds gameplay. Facebook : https://www.facebook.com/gunny.pham.3 Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCT9aAKhmaMLO8QxmHrAzSXA
Views: 13409 Deftsu
Ngoan ngoan đừng khóc Nhạc, Su nó bật Macro rồi xD !
 
06:57
What is this channel about? A: This channel features my stream highlights Playerunknown's Battlegrounds gameplay. Facebook : https://www.facebook.com/gunny.pham.3 Youtube : :https://www.youtube.com/channel/UCT9aAKhmaMLO8QxmHrAzSXA
Views: 41261 Deftsu
Nubboi Train team FPP Game 1
 
13:04
What is this channel about? A: This channel features my stream highlights Playerunknown's Battlegrounds gameplay. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Facebook : https://www.facebook.com/gunny.pham.3 Group giao lưu : https://www.facebook.com/groups/138513433491590/ Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCT9aAKhmaMLO8QxmHrAzSXA Donate : https://unghotoi.com/deftsu Ủng hộ cho Su bằng cách LIKE & SUBCRIBE nhé! Thanks ! Tags: #Deftsu #highlight #Rip113 #KL7 #Nhac #NB #Pubg #Rank1
Views: 12138 Deftsu

Top Tips of Pubg Quotes

You can construct your own life. Its really down to you which sort of world you would like to play in. When you grow up, you typically get told that the world is the manner that its. But we would like to give people the opportunity to experience this, and we also need people testing that map. The purpose of that story is to try to explain the reason why I think even the threat of violence isnt something which should be joked about. Confirm the opposite end of the power cable is wholly joined to the outlet. To answer these, Ill provide you a little background on each one of the games involved. There are a couple easy tactics to pinpoint the origin of the issue. We wish to do it, but were just limited by resources at this time. Your Internet service provider may have intermittent server difficulties. We would like to make sure that everybody plays on the servers which are best for them, but right now, we would like to concentrate on stabilising. The Little-Known Secrets to Pubg Quotes

Usually, PUBG matches are a great deal more tense and stressful affairs. A favorite customized game in PUBG involves 1 team taking on the remainder of the 96 players zombies in the lobby, however, to commence these matches you have to frequently be a content creator to be a partner of PUBG. Players also acquire experience, which accumulates to get higher levels. They start with a pickaxe that can be used to break down objects in the world. This way you can spot and pick off players that are running towards the middle of the circle. Which is an integral reason PUBG has attracted so many players around the planet. Whether youre somebody whos a significant gamer or somebody whos playing casually, getting absolutely free items and coins is almost always a super huge bonus, and PUBG mobile gives you that small reward each time you log in at the start of daily. What to Expect From Pubg Quotes?

In case you have any questions regarding the website, please send an email to our support. The issue also can appear on flat-panel monitors that were bumped. Press the power button to turn off the monitor if it continues to occur. Replace the video cable if it continues. The idea itself isnt mine. For the time being, its a sobering notion to, in two clicks of a button, see recorded the best moment of a persons life, followed by whats possibly the worst. Its fair, to start out with. It will take a while to establish which game is taking the better approach. Because of the limited number of resources, were not able to accept everyone at this moment. Unfortunately, because of the uncertainty of exclusivity deals, it can be some time before that reality arrives to pass. To prevent cookies, its possible to either switch off cookies in your browser settings or opt not to pay a visit to Fragbite. The Quote Overview page provides you with a snapshot view for a certain symbol. Fortnites map might not be exactly 8km x 8km in dimension, but cursory tests suggest a much the same island size.

Based on everybodys skills, maps differ from close range to medium or massive places. Since that time, the community-made map was retooled and remastered nearly a dozen times, and is presently known as Dust2. The in-game map outlines the circular zone which you want to reach from the offset, and the HUD shows a handy graph of the rest of the distance youve got to cover and how long youve left to get there. The new PUBG map is going to be a 4x4 kilometers in proportion, a quarter size of Miramar map, so the matches can be held at a significantly faster pace. In any event, you should keep moving towards a gradually shrinking playable place. Also, there arent any danger zones in the game to assemble player. The New Angle On Pubg Game Modes Just Released

Your game style has an important role here. Until then, make sure you check Battlegrounds to find out whether the customized match feature is up and running. With a number of the games finest players and most well-known streamers attending, its going to be the very first showcase of PUBGs esports potential. You can find with some completely new blend of cocktail drink and have fun naming it. The usage of oral histories is quite specific and very intricate. A wonderful case of the particular abilities is Faceless. Itas one any variety of others would do. Contrary to other lists, the amount of appearances made by the players is taken into account. Before you begin a Call of Duty WW2 Nazi zombie game, equip the exceptional ability that enables you to shoot infinite ammo for a temporary time period. What You Dont Know About Pubg Rating

You havent tasted the authentic Italian cuisine till you eat in Puglia. Utilizing traditional and contemporary techniques of brewing, its known for some exceptional beer tastes. If youre browsing for some normal British beer taste, then its possible to bank upon Carling, which is an organization that itself believes there is nothing better than the British barley. Halloumi cheese has a rather significant melting point that makes it perfect for grilling or frying. Its possible to opt from a number of alcoholic drinks but then, you need to know their names. You also get a totally free birthday drink. When a specific alcohol is mixed with fruit juice, liqueur or other flavors in a particular proportion, its referred to as a cocktail. What You Need to Know About Pubg Rating If youre thinking of visiting the Harry Potter Wizarding World, you are going to want to get the actual perspective on what to anticipate. With a timeless haunting, the soul of a dead person has made a decision to stay behind for numerous factors. Okay, unless youve been buried beneath a rock for a gamer, you already understand what TitanFall is about. Either way, be certain the fan you get is UL Listed for the application you need so you know that it can be safely installed without developing a possible electrical hazard. In more humid climates, outdoor fans are a really good pick for every room in the house. If youre planning on installing a ceiling fan in an outdoor place, its important to buy a fan thats designed particularly for that goal.

Games you make decisions Funny games with no sound Play games online farming Twitter app store games Barbie fashion games download free Play good old games Free bonus slots downloads Download free mobile video games Coloring for kids online games Cooperative survival games pc Assassins creed brotherhood deluxe All makeup and makeover games Steam inventory item missing Interactive movie pc games Cool car simulator games Brown suede heel boots Free girl games online fun Mobile most popular games Games from windows vista Team academy cs go Download windows old games Lego zoo animal games Puzzle games for dogs Free no download wolf run slots All baby fashion games Games freedom fighter download Games online learn english Double trouble games frozen All new mobile games sites Fighting play free games Free no money casino games Minecraft rpg mod inventory Coldplay astero adventure of a lifetime Drag racing games cars Minion running games online Steam games pc requirements Search games by category A new update for clash of clans My dog shop games Super hero free download games Free life simulation online games Mini girl games download Play driving cars games Games of bikes online Assassins creed revelations minecraft Map minecraft from seed The song head games Full games download android Minecraft find the pieces Slot machines free casino Fighting with powers games Armored warfare tank games Online business games for free Games danger dash java Play pizza restaurant games Best family friendly games Adventure shopping games online Mi notebook air games What is a free website to download music Thief pc games torrent Utility belt spy set Microsoft nokia lumia games Alan wake steam torrent No exe steam backup Free unlimited games no trials People speaking to each other Play go kart racing games Assassins creed revelation trailer official Download hack for games android Flash life simulation games Super car games download free Mobile live tv games Java ea games download Dota is free to play All games for girl online Youtube minecraft animations monster school Farming simulator case magnum To watch football online free Games for joystick online Interactive group games online Rainbow dash human games Cinderella party dress up games First person games on pc All blocks for minecraft pe Can you wear brown shoes with a black jacket Room escape games fun Sale your video games Army war fighting games Steam burn on hand A perfect world games Sonic games for free download New games download mobile free I love you mama games Girl basketball games play Math and reading help games Track and car games The room escape games online Best app games ever Best games online football Street games online racing game Free android application games apk Download a minecraft pe map Hot sexy xxx games Legend of the heroes games Horse riding games on pc Google play games online free Free jackpot slot machines games Play box ten games Mario racing online free games Free on war games Minecraft mod tales of kingdoms Steam money generator online Monster truck shooting games Steam auto update setting Barbour international quilted jacket black Download adventure games for pc free Model in wicked games New free casino games Best space games on pc Football soccer rugby games All things scary games Games software download free Free to download ebooks pdf Sex games pc top Star wars galaxies trading cards games All free gun shooting games Minecraft run out of memory java Two player shooter games Brown men leather jacket Olympic games stadium beijing Best windows for games pc Fun educational video games Secret dress up games Dress up vote games Bmw fast car games Mario and sonic games for wii Guys who play games with you Download minecraft last version Word puzzles and more White navy striped shirt Laptop freezes in games Best games for laptop The games abc tv Html codes games online Pixie hollow games disney fairies Android games rooted phones Cupcakes games play free Online fight games free Good mac rpg games Akabur games hermione trainer Connecting games on line Good pc star wars games Free games com video Counter strike no cd key Games for mobile touch screen Hypixel server in minecraft Goblin mod do minecraft Crash pc games download Board games about space Pc chess games free download Play online games of detective Pc games to free download How to minecraft with friends Animals in sports games Hunger games servers minecraft premium Evil games free download Games hidden football game Clash royale games play Victoria heart of darkness steam Portable games pc torrent Cs go for sfm Minecraft skin from the hood Circle games with a ball Make money with games Youtube games gta san andreas Best online playstation games Car cool racing games Ftl advanced edition steam Car racing mini games Games you must escape Lego games yoda chronicles I love dressup games Elsa have baby games Adult hentai anime games Other meanings of think Two of kind games Fun free games and apps Family games in home Dragon mania java games Do your own minecraft skin Games but will not uninstall Latest free games on ios Video games nintendo wii Minecraft what to build in a house Football games free watch Tennis and soccer games Indian games dress up Dog and cat fighting games Yo go girl games Rise of nations like games Black quilted leather moto jacket Porn games with tsunade Bus games for android Done playing video games Top games for android strategy Most played games on steam now All new mmo games Playing card games history Transformers games for wii Feel the object games How to get ender dragon egg in minecraft Games for cooperative play Hacking minecraft pe servers The lost cities minecraft The hunger games start To download free games for android High brown suede boots Fox titan sport jacket black Miniclip games man or monster Chess games two players Minecraft sky map survival Steam mini motor racing evo Free game boy games Car racing games super Talos principle steam rip Games for two joystick Free games hack download Clan rules in clash of clans Virtual games of babies World racing games download Each games for android Womens black fur jacket Minecraft hide and seek games Transformer robots in disguise games Minecraft mod loader all versions Big bang theory to watch free Race online multiplayer games Make my torso longer Cfg cs go fer Mob com android games Battlefield hardline is bad The best rocket games Free chess games pc Online lego games free My taking part in olympic games Stalker lost alpha steam Mlp sex games videos Games for phone android free Adventure time the world Girl and boy naughty games Tiger blood cs go Mods for minecraft pe multiplayer Wallhack by wopox steam Download marvel super heroes games I love pets games Games my video card can play Online strategy games medieval Realistic minecraft resource packs Forums for board games Desperado antonio banderas gtp Running steam in offline mode Searching games to play free Play login games free online Free to play games big fish Shooting drive by games Steam gifts region locked Interesting sports day games Top games online for android Fast switching cs go Shirt the hunger games Free site games online Shower and steam enclosures Soccer physics crazy games Batman games at cartoon network Tank games free download Games uno and friends Girl games that is cool Best physics destruction games Game show online games free All new cats games Friv games girl boy Games avatar legend of korra Queen clash of clans Titan quest steam community Download games subway surf free Games for school fun night Assassins creed anthology repack List of computer games Play games hd online free Can i play peppa pig games Zombies in minecraft videos Download games windows vista Best flash games escape The great one steam Dating games on ds Other people have problems Dress up for boy games Olympic games host cities summer Best games female characters What is a telltale games series Cat talk games download Games not to buy used Naughty and funny games App market download free games Download mini games for minecraft Bored in school play games Live soccer games app Party games for game of thrones All games ever made Lovers with pk oblivion Condition zero counter strike download for pc free Minecraft mods extended workbench Zombies games call of duty Steam cs go id Mac os x steam client Path of exile steam linking List of violent games Common games for android Sea fishing games boat Pc angry birds games San andreas race games Games for toddlers to learn colors Games with pets care Watt steam engine year invented A rose by any other name would smell Popular games play store English movies to watch online for free Free speed online games Cs go recoil cfg All horror games wiki