HomeКомпьютерные игрыRelated VideosMore From: * stare

[CROSSFIRE PH] {HERO MODE} MERIDA

10 ratings | 8137 views
hero mode - merida map
Html code for embedding videos on your blog
Text Comments (7)
* stare (4 years ago)
ako po ba? libre lang yang baril noong ginamit ko at wala akong sinabing malakas ako kahit kailan. in-upload ko ito nung bagong labas palang ng merida map, nagkataon lang na nakakuha ako ng gold deagle at ak....
john bareina (5 years ago)
Weak pa to huwag kang umasa sa lakas at bala ng baril mo dahil kahit anong oras pwede kang mazombie tignan mo nangyari sau lagi kang nazozombie agad panoorin mo ung video ni kurt gunther bernadas para malaman mo punto ko
first time kong mag comment ng filipino words
vincent sullivan (5 years ago)
lets 1 on 1 on my 2 bar
vincent sullivan (5 years ago)
yeah lets 1 on 1 2 bar
justine jimenez (6 years ago)
bobi
King David (6 years ago)
lol .. this is stupid .. xD i was looking for glitches not stupid gamer and how the hell did i got here xD

Would you like to comment?

Join YouTube for a free account, or sign in if you are already a member.