HomeЛюди и блогиRelated VideosMore From: Monster Pampers

Monster Hunter World BETA | Pierwsze odpalenie | PL

12 ratings | 298 views
Jest 1. w nocy, a my odpalamy ekskluzywną na PS4 Betę Monster Hunter Worlda! Jest z nami Radek, świeży pasjonat, który podzieli naszą radość. Seria filmików o becie nieco spóźniona, ale w pełni uzasadniona - jeden weekend za krótki, by ograć dobrze te 3 misje do cna! OBSERWUJCIE NAS TUTAJ: ^ Facebook: https://www.facebook.com/monsterpampers/ ^ Instagram: https://www.instagram.com/monster_pampers/ Monster Pampers 2017 © All rights reserved. [MONSTER HUNTER POLSKA] / [POLAND] / [PL]
Html code for embedding videos on your blog
Text Comments (3)
Jula (10 months ago)
Genialne 😂 mały update w intro widzę 😏
Monster Pampers (10 months ago)
Nasze najgorętsze spekulacje: "Po kij te różne intra, myślisz, że to ktoś w ogóle zauważy?!". Owoce zabawy. ^u^
Quintil - (10 months ago)
Miłosz Skywalker pozdrawia <3

Would you like to comment?

Join YouTube for a free account, or sign in if you are already a member.